ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  
 

Το site μεταφέρθηκε σε server του Υπουργείου Παιδείας.

Η νέα διεύθυνση λειτουργίας του λογισμικού είναι http://bglossa.ypepth.gr/

EYE - Υπ.Ε.Π.Θ.   ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑΑΝΑΠΤΥΞΗ: © 2007 Ε.Α.Ι.Τ.Υ.   ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης v.0.1

Τεκμηρίωση Αλγορίθμων Παραγωγής Μισθοδοσίας

Δημιουργία σελίδας σε: 0.26 secs - 9 includes